Пинанта F1

  • Производител: Seminis
  • НОВ хибрид полудетерминантен розов домат на фирма Семинис, подходящ за отглеждане през целия сезон.
  • Хибридът може да бъде отглеждан като полудетерминантен на конструкция до 3-та китка, и като детерминантен, като растенията се самозадънват.
  • Растенията са много родовити, силно облистени,  което предпазва плодовете от слънчев пригор.
  • Плодовете са с кръгла форма, красив розов цвят, едрина над 250 г, калибровани, твърди и устойчиви на напукване.
  • Устойчивости: V, F, N, Ff, Ss и високо толерантен на Pi /картофена мана/.

Цена:

по ценова оферта на АБС.

Поръчки и заявки:

тел.: 032 638878, +359 888235640

e-mail: yana.draganova@agrobioseed.com