Креола F1

  • Производител: Royal Sluis
  • НОВ хибрид високодобивен патладжан, подходящ за консервната промишленост.
  • Вегетационен период 65-70 дни.
  • Плодовете са едри с овално продълговата форма, много тъмни на цвят, с малка семенна камера и без бодли.
  • Средно тегло на плода - 0,700 кг до 1,400 кг и с дължина около 20 см.
  • Толерантен на болести.

Цена:

по ценова оферта на АБС.

Поръчки и заявки:

тел.: 032 638878, +359 888235640

e-mail: yana.draganova@agrobioseed.com