Глобус F1

  • Производител: Royal Sluis
  • Ранен хибрид, подходящ за отглеждане както в оранжерии /неотопляеми/, така и при полски условия / "с" или "без" агрил/.
  • Вегетационен период 55-60 дни след разсаждане.
  • Главите са кръгли, плътни, тежки и не се заострят.
  • Средна маса на главата 2-3 кг.
  • Хибридът притежава добра толерантност към студ и може да стои дълго време на полето без да се напуква.

Разфасовка:

2500 семена

Цена:

по ценова оферта на АБС.

Поръчки и заявки:

тел.: 032 638878, +359 888235640

e-mail: yana.draganova@agrobioseed.com