Джина

  • Производител: MAY Seed
  • Детерминантен (храстовиден) сорт, тип Романо.
  • Подходящ за ранно и късно полско производство.
  • Бобовете са плоски, зелено оцветени без конци.
  • Дължина на бобовете 15-17 см. и ширина 1,8 см.
  • Броят на зърната в един боб е 5-6.
  • Семената са бели.
  • Предназначен за консервиране, замразяване и свежа консумация.
  • Високодобивен сорт с много добра адаптивна способност.
  • Високо толерантен към фасулево-мозаичен вирус.

 РАЗФАСОВКА

1 чувал - 25 кг.

Цена:

по ценова оферта на АБС.

Поръчки и заявки:

тел.: 032 638878, +359 888235640

e-mail: yana.draganova@agrobioseed.com