София

  • Производител: MAY Seed
  • Индетерминантен (увивен) сорт.
  • Подходящ за отглеждане при полски условия и в култивационни съоръжения.
  • Бобовете са дълги, плоски, светлозелени на цвят, без конци. Запазват свежестта си след прибиране.
  • Дължина на бобовете 24-25 см. и ширина 2,2 см.
  • Броят на зърната в един боб е 8-9.
  • Семената са бели.
  • Високо толерантен към фасулево-мозаичен вирус.

Цена:

по ценова оферта на АБС.

Поръчки и заявки:

тел.: 032 638878, +359 888235640

e-mail: yana.draganova@agrobioseed.com