Авола/Спринг

  • Производител: Seminis
  • Високодобивен, ранен сорт.
  • Вегетационен период 59 дни.
  • Предназначен за замразяване, консервиране и прясна консумация.
  • Растенията са с височина 65-70 см.
  • Бобовете са едри, унифицирани и добре изпълнени.
  • Дължина на бобовете7- 8 см.
  • Брой на зърната в един боб 6-7.
  • Устойчив на Фузариум.

РАЗФАСОВКА

100 000 семена

Цена:

по ценова оферта на АБС.

Поръчки и заявки:

тел.: 032 638878, +359 888235640

e-mail: yana.draganova@agrobioseed.com