Мастърфон

  • Производител: Seminis
  • Високодобивен ранен сорт.
  • Вегетационен период 62 дни.
  • Предназначен за замразяване, консервиране и прясна консумация.
  • Растенията са с височина 65- 70 см.
  • Бобовете са едри, унифицирани и добре изпълнени.
  • Дължина на бобовете 8-9 см.
  • Брой зърна в един боб 7-8.
  • Устойчив на Фузариум.

Цена:

по ценова оферта на АБС.

Поръчки и заявки:

тел.: 032 638878, +359 888235640

e-mail: yana.draganova@agrobioseed.com