Бора

  • Производител: MAY Seed

ЦАРЕВИЦА

  • Вегетационен период на хибрида 120-125 дни, ФАО 430.
  • Дружно поникване и бърз начален растеж.
  • Устойчив на полягане и болести Pythium, Fusarium и високо толерантен към листен пригор.
  • Кочанът е бял с 16-20 реда и има 45-50 зърна на ред.
  • Хибрид Бора притежава висок добивен потенциал, като реализира добиви над 100 кг. при благоприятни условия.
  • При узряване бързо отдава влагата, а стъблото остава зелено и е подходящо за силажиране.
  • Хибридът остава зелен до прибиране и поради добрата облистеност е подходящ и за силажиране.

 

Цена:

по ценова оферта на АБС.

Поръчки и заявки:

тел.: 02 9589301, +359 888 235640