SBS001

SBS001 - сорго за биомаса и силаж

 • Едногодишно фуражно сорго с превъзходно качество за производство на зелена маса и силаж.
 • Предназначение: за силаж и биомаса.
 • Висока братимост и устойчивост на полягане.
 • Съдържание на захари: 15-16%.
 • Височина на растенията: 2.5 – 3.0 м.
 • Висока регенеративна способност след първи откос, за два или три откоса (третият откос може да се остави за паша).
 • Подходящо и за втора култура.
 • Група на зрялост: средна-късна.
 • Потенциал за добив на силаж/ биомаса: 5 - 6 т. /дка.
 • Високо съотношениелиста към стъбло, което дава възможност за отглеждане и в по-ниски места.
 • Бърз начален старт и бързо изправяне.
 • Високо съдържание на захар и подобрени вкусовите качества. Отличен прием от животните, като силаж.
 • Отлично усвояване на азота - по ниски норми на торене и оптимизиране на разходите
 • Широка адаптация, може да се използва при много видове почви и производствени среди.
 • Отлична толерантност към суша.
 • Много добра устойчивост към Мана; отлична устойчивост към листни болести!
 • Посевна норма: 30 000 - 31 000 семена/дка.
 • Засява се по технологията за отглеждане на силажни сорга.

Цена:

по ценова оферта на АБС.

Поръчки и заявки:

тел.: 02 9589301, +359 888 235640