SBF001

 • Производител: САЩ

SBF001 - сорго за биомаса и силаж

 • Едногодишно фуражно сорго с превъзходно качество за производство на зелена биомаса и силаж.
 • Много добър начален старт и бърз растеж.
 • Голям размер на метлицата.
 • Отлична братимост и приспособимост.
 • Съдържание на захари: 19 - 20%.
 • Височина на растенията: 2.0 - 3.0 м.
 • Тип на метлицата: плътна.
 • Потенциал за добив на силаж/ биомаса: 6 - 7 т./дка.
 • Висока толерантност към суша и високи температури.
 • Група на зрялост:средно-късна, период до изметляване:75-80 дни от засяване.
 • Високите нива на захар в стъблата се съчетават със сочност за максимално подобряване на зелената биомаса.
 • Доста добро възстановяване след отрязване, с потенциал за вторичен откос или паша.
 • Отличен пакет устойчивост към заболявания - включително: много добра устойчивост към Мана; отлична устойчивост към листни болести!
 • Посевна норма: 15 000 семена/дка.
 • Засява се по технологията за отглеждане на силажна царевица (на 70 см.)

Цена:

по ценова оферта на АБС.

Поръчки и заявки:

тел.: 02 9589301, +359 888 235640