SBG 5874 (AG 4E22)

 • Производител: САЩ

СОРГО ЗА ЗЪРНО

 

Описание и агрономически практики

SBG 5874 има наситено червени зърна, пурпурен цвят на растенията, сорго за зърно със средна зралост и средна височина. Този хибрид е полезен както за фуражно зърно за животни и прици, така и за източник на въглехидрати в производството на бира. Червеното зърно е по-твърдо и е в полуотворени издължени цилиндрични метлици.

 • Цвят на зърното: червен (наситен).
 • Цвят на ендосперма: жълт.
 • Съдържадние на танин: 0
 • Перикарп: тънък, прозрачен
 • Цвят на покривната люспа: жълто-кафява.
 • Размер на семената/бройка:прибл. 30,000/kg
 • Подходящо и за втора култура.
 • Форма на метлицата: полуотворена, триъгълна.
 • Височина: 110-115 см.
 • Група на зрялост: средно-ранна; около 60-65 дни до цъфтеж
 • Устойчивост на болести: СБГ 5874 е толерантен към повечето листни болести
 • Сухоустойчивост: много добра
 • Посевна норма: 20 000 - 25 000 семена/дка
 • Потенциален добив: 800-1200 kg/дка
 • Засява се по технологията за отглеждане на сорго за зърно.

Агрономически практики:

Засяване

 • Засейте семената, когато температурата на почвата е около15 градуса по Целзий и се покачва
 • Сейте приблизително 20 000семена на декар, с междуредово разстояние 70 cm. Могат да се сеят със пневматична сеялка за зърно и на разстояние 20 cm. Ако използвате такава сеялка, увеличете посевната норма до 25 000 семена на декар.
 • Засейте семената на2-4см дълбочина

Tорене

 • Соргото за зърноще изисква около полвината тор, прилаган при царевица.
  • Балансирайте фосфора и калия така, че да отговарят напочвените условия
  • Ако е възможно, разделете прилагането наторове на две фази: прилагане при засяване и преди цъфтеж.

Култивиране

 • Ако сеете в редове (като царевица) култивирайте за борба с плевелите в ранните етапи нарастеж, но спрете веднага, след като растенията достигнат височина до коляното.

Контрол на инсекти

 • Най-важните инсекти за контрол са телени червеи и нощенка. Използвайте подходящ инсектицид за контрол на телени червеи и нощенки на етап младо стръкче.
 • Царевични телистни въшки понякога се срещат и при сорго, но рядко се нуждаят от третиране.

Жътва

 • Ако е необходимо, за да се улесни по-бърза жътва, посевът може да се третира с глифозатили подобендесикант след като зърното достигне физиологична зрялост (черен слой) и при най-долните, най-вътрешни зърна близо до стъблото (приблизително 28% влага)

Цена:

по ценова оферта на АБС.

Поръчки и заявки:

тел.: 02 9589301, +359 888 235640