Деметра

 • Производител: АБС

ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

 • Ранозрелост: Един от най-ранните сортове пшеница, отглеждани в страната.
 • Средно висока, безосилеста пшеница с много добра устойчивост на полягане.
 • Зимоустойчивост: Много добра зимоустойчивост! Презимува отлично.
 • Устойчив на кафява ръжда! Висока устойчивост към брашнеста мана и към септория! Толерантен към жълта ръжда.
 • Начин на узряване: Във фаза восъчна зрялост стъблото под класа придобива жълто-златист цвят, което е указание за много добро оттичане на асимилатите към класа.
 • Високо продуктивен сорт: силна братимост и голям брой зърна в клас.
 • Добивен потенциал: над 800 кг. зърно от декар.
 • Деметра е СИЛНА пшеница с отлични хлебопекарни качества.
 • Зърно: червено, с твърд ендосперм и много добра стъкловидност.
 • Хектолитровата маса: около 80 кг.
 • Качествени показатели: седиментация - 62-80 мл. , мокър глутен – 28-32 %, обем на хляба 650-750 мл.

Цена:

по ценова оферта на АБС.

Поръчки и заявки:

тел.: 02 9589301, +359 888 235640