Мау 8462

 • Производител: MAY Seed

ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

 • Високодобивен сорт пшеница с много добри хлебопекарни качества.
 • Високия продуктивен потенциал, се дължи на добре балансираните структурни елементи на добива - висока продуктивна братимост и много добра озърненост на класа. В един клас има около 56 зърна. Зърното е средно едро, с абсолютна маса - около 41 грама.
 • Белокласа, безосилеста пшеница.
 • Зърното е с червен цвят и добра стъкловидност.
 • Мау 8462 е сорт с повишена сила и отлични хлебопекарни качества.
 • Средно ранен сорт.
 • Средно висок и устойчив на полягане.
 • Много добра зимоустойчивост. Презимува отлично.
 • Високотолерантен на кафява ръжда, брашнеста мана и септория. Това му позволява да запази здрава и свежа листна маса.
 • Отличен продуктивен потенциал. Отлична озърненост на класа – 56 - 58 зърна в клас.
 • Реализирани добиви в страната: над 800 кг. зърно от декар.
 • Абсолютна маса на 1000 семена: 40 - 43 гр.
 • Сорт May 8462 се отнася към групата на отлично балансираните пшеници, с висок добивен потенциал и повишена сила за качество на брашното.

Цена:

по ценова оферта на АБС.

Поръчки и заявки:

тел.: 02 9589301, +359 888 235640