SBG 7144 (AG 4E4)

 • Производител: САЩ

СОРГО ЗА ЗЪРНО

Описание и агрономически практики

 • Има бели зърна, жълто-кафяв цвят на растенията, сорго за зърно със средна до ранна зрялост и ниска височина. Този хибрид е полезен както за фуражно зърно за животни и птици, така и за производство на безглутеново брашно за производство на хлебни изделия за консумация от човека или като източник на въглехидрати в производството на бира.
  Бялото зърно и по-високото от нормалното протеиново съдържание на SBG 7144 е особено полезно при дажбите на свинете и птиците, където са необходими максимални дози на прием и усвояване на фуражите.

SBG 7144 има отворена метлицата за лесно изсушаване на зърното и по-бърза жътва.


Характеристики - SBG 7144:

 • Цвят на зърното: бял
 • Цвят на ендосперма: жълт
 • Съдържание на протеин:10-12%
 • Съдържание на танин: 0
 • Перикарп: тънък, прозрачен
 • Цвят на покривната люспа: жълто-кафява
 • Размер на семената/бройка: прибл. 30,000/кг
 • Форма на метлицата: отворена, триъгълна
 • Височина:105-110см
 • Зрялост: ранна до средна, около55-60дни до цъфтеж
 • Устойчивост на болести: SBG7144е толерантен къмповечето листни болести
 • Сухоустойчивост: много добра

 

Агрономически практики:

Засяване

 • Засейте семената, когато температурата на почвата е около15 градуса по Целзий и се покачва
 • Сейте приблизително 20 000 семена на декар, с междуредово разстояние 70 см. Могат да се сеят със пневматична сеялка за зърно и на разстояние 20 см. Ако използвате такава сеялка, увеличете посевната норма до 25 000 семенана декар.
 • Засейте семената на 2-4см дълбочина.

Tорене

 • Соргото за зърно ще изисква около полвината тор, прилаган при царевица.
  • Балансирайте фосфора и калия така, че да отговарят на почвените условия.
  • Ако е възможно, разделете прилагането на торове на две фази: прилагане при засяване и преди цъфтеж.

Култивиране

 • Ако сеете в редове (като царевица), култивирайте за борба с плевелите в ранните етапи на растеж.

Контрол на инсекти

 • Най-важните инсекти за контрол са телени червеи и нощенка. Използвайте подходящ инсектицид за контрол на телени червеи и нощенки на етап младо стръкче.

Жътва

 • Ако е необходимо, за да се улесни по-бърза жътва, посевът може да се третира с глифозат или подобен десикант след като зърното достигне физиологична зрялост (черенслой)и при най-долните, най-вътрешни зърна. (Приблизително 28% влага).

Цена:

по ценова оферта на АБС.

Поръчки и заявки:

тел.: 02 9589301, +359 888 235640