НАНО СЯРА

 

НАНО СЯРА - ТОР И ПОЧВЕН ПОДОБРИТЕЛ.

Многофункционално действие

с редица добавени стойности!

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА!

 • КАКВО Е НАНО СЯРАТА? 
 • Търговското наименование е АГРОВИТ NS, регистриран като минерален, неорганичен тор.
 • Състав: Калциев полисулфид - CaS5 (размери 20 nm) – 230 г/л.
 • Производител: Иноватиционное предприятие Сулфитек, Русия.
 • Това е ново поколение продукт, който e коренно различен от познатата сяра с това, че може да се използва като ТОР и подобрител на почвеното рН.
 • Икономичен и изключително ефективен. Снабдява растенията със сяра, като предотвратява серен дефицит.
 • Подобрява храненето на растенията, повишава добива, намалява нитратите, повишава белтъчното съдържание. Нано сярата има 1000 пъти по-дребни частици от микронизираната сяра. Обикновената сяра е микронизирана, а нано сярата е в нано форма с едрина на частиците 20 нм. Сярата подобрява хранителната среда на растенията.
 • Ефективността се изразява във:
 1. Стимулира растежа на растенията в ранен стадий на развитие, като увеличава фотосинтезата до 8-10 пъти. При обработка на семената преди сеитба или веднага след поникването, дава невероятен скок на приръста.
 2. Увеличава добива и съдържанието на протеина при житните и бобовите (във фаза наливане на зърното и образуване на нодулите), глутена при житните, витамините при плодовете и добива и маслеността при маслодайните-слънчоглед, рапица, соя, и други култури. Сярата, също като азота е изключително  важна за синтеза на протеин, като градивен елемент за някои от най-важните за растежа и развитието аминокиселини като  метионин  и цистин. Например, употребата на торове съдържащи сяра при пшеницата подобрява чувствително качествените показатели, а при рапицата подпомага усвояването на азота вложен като минерално торене.
 3. Намалява значително пораженията от системна мана при слънчогледа, и предпазва от поражения на брашнестата мана.
 4. Увеличава образуването на нодулите при бобовите, броя на класчетата при житните, едрината на питите при слънчогледа и кочаните при царевицата.
 5. Трансформира нитратите до протеинов азот в плодовете.
 6. Предпазва растенията от болести, всички видове гъбни заболявания, акари, листни въшки и молци. Има директно потискащо действие върху голям брой патогени и болести и подобрява имунитета на растенията.
 7. Увеличава добива при някои култури до 60%, а зелената маса на фуражните култури, предназначени за приготвяне на силаж и сено до 35%.
 8. Удължава срока на съхранение на продуктите - овощни плодове и зеленчуци.
 9. Неутрализира тежките метали в почвата и много бързо и ефективно подобрява почвеното рН.
 10. Използван през есента, понижава риска от измръзване на зимуващите култури.
 • ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАМЕ НАНО СЯРА?

Сярата има превантивно, лечебно и изкореняващо действие срещу оидиум. Превантивно: предпазва от инфекция, тъй като възпрепятства покълнването на конидиите на гъбата. Лечебно: унищожава мицела на гъбата и източниците на зараза. Изкореняващо: унищожава мицела на гъбата дори при поява на болестта при формирани плодове.

Сярата действа, отделяйки пари. Сярата обхваща чрез парите си цялото растение. Не е необходим директен контакт с патогена. Не е необходимо активно сокодвижение в растението. Има бързо начално действие.

Сярата е много добро средство за борба с акарите. Подтиска намножаването на акарите, които са много сериозен вредител при редица култури.

Най-добрите вина произлизат от лозя, третирани със сяра. Най-добрите производители все още избират за съхранение и узряване вина,  произлизащи от лозя, третирани само със сяра.

Сярата е елемент, който участва в биологията на растението. Подобрява вегетацията, участва в образуването на протеини, витамини и ензими, подобрява действието на азота вътре в растението, активира действието на хлорофила и подобрява фотосинтезата, подобрява залагането на цветовете.

НАНО СЯРАТА е полезна за околната среда; тя е микротор; няма доказана резистентност; коригира алкални и натриеви почви без да ги замърсява; не е токсична, не се получават остатъци при употребата й и няма негативни въздействия върху околната среда; безопасна е за пчели и риби; има отлична селективност за културите; класифицирана е в ЕС за биологично земеделие.

 

 • КОГА И КАК СЕ ИЗПОЛЗВА НАНО СЯРАТА?

Може да се използва през цялата вегетация при:

Всички зърнено-житни; бобови; маслодайни култури в т.ч. слънчоглед; лозя; зеленчукови, овощни и ягодови видове; фуражни треви и смески.

Използва се многофункционално за: стимулиране кълняемостта на семената; стимулиране растежа и образуването на силна и жизнена зелена маса; за повишаване съдържанието на протеин при житните култури и подобряване качеството на зърното; за образуването и повишаване броя на нодулите при бобовите култури; за намаляване съдържанието на нитрати в плодовете; подобрява екологическа безопасност при използване на хербициди; подпомага възстановяването на почвите, замърсени от тежки метали; подпомага подобряването на почвената киселинност – pH; стимулира растежа и ръста при растенията и стимулира увеличаване на добивите посредством наночастиците сяра от 20 до 50%!

 

 • МЕТОДИ НА ОБРАБОТКИ:
 • Ръчно пръскане,
 • механично пръскане,
 • пръскане със самолет,
 • системи на поливане- капково напояване и оросяване.

 

 

Цена:

по ценова оферта на АБС.

Поръчки и заявки:

тел.: 02 9589301, +359 888 235640

 

Разгледайте подробно описание тук: